Termeni și condiții


Acest text este un contract de vânzare cumpărare între Agent de e-Commerce,   (denumit în continuare Agent) și Cumpărător, și definește condițiile de obținere a produselor prin intermediul site-ului www.kawaiicat.md în continuare “Site”.

 1. Dispoziții de bază
  1. Acest document este o ofertă publică, în conformitate cu articolul 681 din Codul civil R. Moldova și Legea nr. 284 privind Comerțul Electronic.
  2. Cumpărătorul, văzând ofertele de pe site poate să procure cumpere poziția preferată. În acest caz, Cumpărătorul devine familiarizat cu textul acestei oferte și o acceptă bifând în dreptul la “Am luat cunoștință cu condiţiile ofertei publice”. Astfel, Cumpărătorul încheie un contract electronic pentru achiziționarea de bunuri sau servicii.
  3. Agentul poate revoca oferta înainte de a confirma acceptarea de către Cumpărător. Agentul este obligat să confirme sau să revoce acceptarea unei oferte termen de 24 de ore de la primirea de acceptare de la Cumpărător. Retragerea ofertei se efectuează prin trimiterea unei notificări electronice la adresa Cumpărătorului, indicând motivele de revocare.
  4. În cazul în care Agentul anunță despre imposibilitatea de a furniza comanda în întregime, Cumpărătorul se obligă să accepte sau să refuze comanda nouă timp de 24 de ore.
  5. Cumpărătorul poate revoca acceptarea ofertei, în cazul în care anunțul de retragere a parvenit înainte de a primi confirmarea de acceptare de la Agent.
  6. Agentul este obligat să transmită bunurile Cumpărătorului conform condițiilor prezentului acord și să obțină bani de la el pentru bunuri, iar Cumpărătorul își asumă obligațiunea de a plăti pentru bunuri și de a le primi în conformitate cu termenii acestui acord.

2. Informații despre Produs

 1. Produsul, ce reprezintă proprietatea Agentului, este prezentat în catalog prin foto-mostre și / sau prin descriere, care conține informații textuale și o scurtă descriere a produsului, parametrii acestuia, preț, caracteristica (link la descrierea produsului).
 2. Costul produsului este indicat în descrierea sa. Costul de livrare este determinat în funcție de locul de livrare și volumul de mărfuri, vezi rubrica “Plată și livrare” - https://kawaiicat.md/plata-si-livrare/ . Prețul de livrare este indicat în momentul plasării comenzii.
 3. Locația fizică a mărfurilor este determinată:

 

3. Predarea-primirea mărfurilor

 1. Părțile convin că livrarea de bunuri către Cumpărător se efectuează prin intermediul serviciilor Agentului, achitate de către Cumpărător.
 2. Cumpărătorul achită livrarea prin una din metodele propuse de Agent la data de cumpărare și de livrare.
 3. Agentul livrează bunurile către Cumpărător după acceptarea de către Cumpărător a prezentului Acord și acordului privind condițiile de plată.
 4. Cumpărătorul se obligă sa accepte marfa în perioada de livrare specificată.
 5. Marfă se consideră acceptată de către Cumpărător odată cu semnarea chitanței de livrare.
 6. Atunci când Cumpărătorul refuză de a primi marfa comandată sau o parte din aceasta, Cumpărătorul se obligă să compenseze Agentului costul livrării.
 7. Agentul se obligă să livreze către Cumpărător numai acel produs, care a fost comandat de către Cumpărător la încheierea acestui Acord. Agentul este pe deplin responsabil față de Cumpărător pentru încălcarea condițiilor, inclusiv rambursarea cheltuielilor pentru livrarea și returnarea bunurilor.
 8. Agentul garantează că toate informațiile despre produs, prezentate în acest Acord sunt veritabile.
 9. Agentul garantează că marfa va fi ambalată în mod corespunzător pentru a evita deteriorarea ei la livrare.
 10. Cumpărătorul trebuie să accepte necondiționat produsul dacă ambalajul este integru.

4. Modalități de plată

 1. Cumpărătorul alege o metodă convenabilă de plată din cele propuse:
  • prin transfer de pe cardurile bancare pe contul Agentului;
  • plată în numerar la primirea produsului.

5. Altele

 1. Dreptul de proprietate asupra mărfii trece către Cumpărător din momentul recepționării acesteia.
 2. Agentul este pe deplin responsabil față de Cumpărător privitor la corespunderea bunurilor cu cele declarate și pentru restituirea bunurilor de la Cumpărător și înlocuirea acestora în caz de neconcordanță, în conformitate cu Legea privind protecția drepturilor consumătorilor.
 3. Agentul garantează îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de Legea privind protecția consumătorilor în limitele îndeplinirii obligațiilor care decurg din prezentul Acord.
 4. Prezentul acord este perfectat în limba rusă.
 5. Toate modificările și completările la prezentul Acord sunt efectuate în formă electronică și reprezintă o parte integrantă a Acordului.
 6. Prezentul Acord intra în vigoare după acceptarea sa și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile în temeiul condițiilor Acordului.
 7. Acest Acord poate fi reziliat în cazul în care:

6. Rechizitele părților